* Obligāti aizpildāmie lauki
#
Kultūraugu saraksts*
Norādiet plānoto peļņu, EUR/ha
Piemērs: sagaidāmā kviešu raža 5t/ha    x    plānotā
realizācijas cena 155 EUR/t = 750EUR. Vērtibu
noapaļojiet un veselos simtos (800) ierakstiet logā!