NERISKĒT KOPĀ AR NR. 1

VEREINIGTE HAGEL ir vadošais uzņēmums Eiropas tirgū. Mēs kā nozares speciālisti piedāvājam labākos noteikumus Jūsu sējumu drošībai un zaudējumu gadījumus novērtējam godīgi un uzticami. Jūs gūstat labumu no plašajām visu reģionu un kultūru risku variācijām, kā arī no mūsu pārstāvniecības visā Eiropā.

VEREINIGTE HAGEL ir savstarpējās apdrošināšanas apvienība, kas nozīmē, ka apdrošināšanas ņēmēji vienlaicīgi ir biedri, līdzīpašnieki un līdzlēmēji. Labākais ir tas, ka 190 gados pārbaudītu koncepciju, mēs varam ar humoru parādīt jaunajā uzņēmuma filmiņā.

APDROŠINĀTA RAŽA – DROŠA SAIMNIEKOŠANA NĀKOTNĒ!

Piedāvājums spēkā līdz 31.maijam

 

Pieejamie SECUFARM®LV produktu veidi:

  • SECUFARM®LV 1 – aizsardzība pret krusas risku
  • SECUFARM®LV 3 – aizsardzības pret krusas, vētras un lietusgāžu  riskiem

Apdrošināmie kultūraugi:

  • labības
  • eļļas augi
  • pākšaugi
  • kartupeļi
  • kukurūza

Atbildības sākums un beigas:

  • Krusa - atbildība sākas ar sēju un beidzas ar ražas novākšanu, vēlākais 15.novembrī
  • Vētra un lietusgāzes - atbildība sākas ar sēju un beidzas ar pilngatavības sākumu (BBCH-89)

Hektāravērtība

Tie ir plānotās ražas ieņēmumi no viena hektāra.
Hektārvērtība veido apdrošinājuma summu. Balstoties uz to, zaudējumu gadījumā, tiek izmaksāta atlīdzība.
Katram audzētajam kultūraugam un/vai katram apdrošinātajam laukam nosaki hektārvērtību pats!
(“Vereinigte Hagel” ir tiesīgs noteikt minimālo un maksimālo hektārvērtību)

Zaudējumu pieteikšana

Zaudējumi jāpiesaka 3 darba dienu laikā aģentūrā “VH Latvija” vai savam apdrošināšanas pārstāvim.

Atlīdzības aprēķina piemērs nelabvēligu ziemošanas apstākļu bojājumu gadījumā 

KultūraugsIzvēlētais apdrošināšanas
piedāvājums
Hektārvērtība,
EUR/ha
Atlīdzība,
EUR/ha
Ziemas kviešiSECUFARM®LV4 - 151000150
Ziemas kviešiSECUFARM®LV4 - 251000250
Ziemas kviešiSECUFARM®LV4 - 151200180
Ziemas kviešiSECUFARM®LV4 - 251200300

Vereinigte Hagel ir savstarpējās apdrošināšanas uzņēmums.

Vereinigte Hagel ir apdrošināšanas sabiedrība uz abpusēja labuma pamata. Kļūstot par Vereinigte Hagel apdrošināšanas ņēmēju, Jūs kļūstiet par apdrošināšanas sabiedrības biedru un līdzīpašnieku. Visas biedru iemaksas tiks ieguldītas un, balstoties uz riskiem, rūpīgi aprēķinātas. Vereinigte Hagel biedri ir no visas Eiropas un audzē dažādas kultūras. No Vācijas, kur atrodas Vereinigte Hagel mājvieta, līdz Itālijai, Nīderlandei, Polijai un Lietuvai vairāk kā 100000 lauksaimnieku, vīndaru, dārzeņu un augļu audzētāju izmanto šo sabiedrību un tās 190 gadu pieredzi. Ar SECUFARM® vairāku risku apdrošināšanu mēs Jums piedāvājam unikālu un individuālu aizsardzību pret klimata galējībām 2013. gadā arī Latvijā. Apdrošiniet savus īpašumus tūdaļ. Informācija un kvalificētas konsultācijas tieši VH Latvija.

 

Laikapstākļi ir neprognozējami un strauji mainās. Sižetā redzamais lauksaimnieks bija izdarījis pareizāko izvēli. Varam iedomāties sekas, zaudējot ražu 250 ha lielā platībā. Labākā izvēle zemniekam, lai pasargātu savus  sējumus un līdz ar to arī sevi no zaudējumiem, ko rada nelabvēlīgi laikapstākļi, ir sējumu  apdrošināšana.

Uz augšu